RANGSORLISTA

Rangsorlista

Állapot: 2019. 11. 27.

Letölthető .xlsx formátumban.  

A Rangsorpontrendszerről: 

I. Rangsorpont

1. A rangsorpont fogalma

Rangsorpont az a pont, amit a versenyző a kategóriájában elért versenyeredményei után kap. A rangsorpont a versenyző minősítésének az alapja.

1.1. Nemzeti rangsorpont

A nemzeti rangsorpontokat a Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség (továbbiakban: Szövetség) versenyein lehet szerezni. Azok a versenyek, melyeken rangsorpontot lehet szerezni, a Szövetség versenynaptárában megtalálhatóak. Általánosságban ezek a versenyek a következők:

- Rangsorversenyek tavaszi és őszi fordulói

- Budapest Open (sport ju-jitsu versenyengedéllyel rendelkező versenyzőknek)

- Ju-Jitsu Kupabajnokság

- Ju-Jitsu Magyar Bajnokság

1.1.1. A nemzeti rangsorpontokat a Szakszövetség Főtitkára tartja nyilván. A nemzeti rangsorpontok nem jelennek meg a JJIF által nyilvántartott rangsorban.

1.2. Nemzetközi rangsorpont

A nemzetközi rangsorpontokat a JJIF (Ju-Jitsu International Federation), a ju-jitsu sport világszövetsége által meghatározott versenyeken lehet szerezni. A nemzetközi rangsorpontszerző versenyeket a JJIF versenynaptára tartalmazza. Általánosságban ezek a következők:

- "A" minősítésű versenyek (Grand Slam, Open, stb.)

- Kontinentális bajnokságok (Pl. Európa Bajnokság, stb.)

- Világbajnokságok

- Világjátékok (World Games)

1.2.1. A rangsorpontok nyilvántartása

A nemzetközi rangsorpontokat a JJIF és a Szakszövetség tartja nyilván. A JJIF az általa regisztrált rangsorpontokat a versenyzők világranglistáján közzéteszi. A nemzetközi rangsorpontok megjelennek a Szakszövetség által vezetett rangsorban.

2. A rangsorpontok megszerzése

A versenyző eredményei után járó rangsorpontok összeadódnak. Rangsorpontot a versenyző a saját kor és súlykategóriájában szerezhet.

Amennyiben a versenyzőnek adott versenyen nincsen a kategóriájában ellenfele, rangsorpontot a következő módon szerezhet:

- a verseny rendezője kijelöl a számára egy ellenfelet. (Az ellenfél azonos korcsoportú, (+3)+5 kg (korcsoporttól függően) súlyeltérésű, vagy eggyel magasabb korcsoportú, (-3 kg) - 5 kg súlyeltérésű versenyző lehet.) Ebben az esetben a versenyző dönthet arról, hogy elfogadja-e a versenyszervező által ajánlott ellenfelet. Amennyiben elfogadta, úgy a versenyeredmény után járó rangsorpont érvényes.

- a versenyző kategóriája törlésre kerül és rangsorpontot nem kap. Ebben az esetben a

versenyző a következő versenyen szerezhet rangsorpontot.

- alaprangsorpont jár a versenyen való részvételért. Alaprangsorpontot minden olyan

versenyző elszámolhat, aki nevezett a versenyre és a verseny helyszínén regisztrált.

2.1. A versenyeredmények után járó rangsorpontok

Rangsorpontot azok a versenyzők szerezhetnek, akik tagjai a Szakszövetségnek. Nyílt versenyen a valós helyezés után járó rangsorpont osztható ki.

2.1.1. Rangsorversenyen szerezhető pontok

- alaprangsorpont 5 pont

- I. helyezés - 50 pont

- II. helyezés 40 pont

- III. helyezés 30 pont

- IV.-V. helyezés 20 pont

- VI.- VIII. helyezés 10 pont

- IX.- XV. helyezés 5 pont

- XVI. helyezéstől, ha van győztes mérkőzése 2 pont

2.1.2. Nemzeti Bajnokságokon szerezhető rangsorpontok

Nemzeti rangsorpont szerezhető a Ju-Jitsu Kupabajnokságon, a Budapest Open bajnokságon és a Ju-Jitsu Magyar Bajnokságon.

- alaprangsorpont 10 pont

- I. helyezés - 100 pont

- II. helyezés 80 pont

- III. helyezés 60 pont

- IV.-V. helyezés 50 pont

- VI.- VIII. helyezés 20 pont

- IX.- XV. helyezés 10 pont

- XVI. helyezéstől, ha van győztes mérkőzése 5 pont

2.1.3. "A" minősítésű nemzetközi versenyeken szerezhető nemzetközi rangsorpontok:

- alaprangsorpont 2 pont, ha van győztes mérkőzése a versenyzőnek

- I. helyezés - 100 pont

- II. helyezés 80 pont

- III. helyezés 60 pont

- IV. helyezés 50 pont

- V. helyezés 40 pont

- VI.- VIII. helyezés 20 pont

- IX.- XV. helyezés 10 pont

- XVI. - XXXII. helyezés 4 pont

2.1.3. Kontinentális Bajnokságokon szerezhető nemzetközi rangsorpontok:

- alaprangsorpont 4 pont, ha van győztes mérkőzése a versenyzőnek

- I. helyezés - 200 pont

- II. helyezés 160 pont

- III. helyezés 120 pont

- IV. helyezés 100 pont

- V. helyezés 80 pont

- VI.- VIII. helyezés 40 pont

- IX.- XV. helyezés 20 pont

- XVI. - XXXII. helyezés 8 pont

2.1.4. Világbajnokságokon szerezhető nemzetközi rangsorpontok:

- alaprangsorpont 8 pont, ha van győztes mérkőzése a versenyzőnek

- I. helyezés - 400 pont

- II. helyezés 320 pont

- III. helyezés 240 pont

- IV. helyezés 200 pont

- V. helyezés 160 pont

- VI.- VIII. helyezés 80 pont

- IX.- XV. helyezés 40 pont

- XVI. - XXXII. helyezés 16 pont

2.1.5. Világjátékokon szerezhető nemzetközi rangsorpontok:

- alaprangsorpont 10 pont, ha van győztes mérkőzése a versenyzőnek

- I. helyezés - 500 pont

- II. helyezés 400 pont

- III. helyezés 300 pont

- IV. helyezés 250 pont

- V. helyezés 200 pont

- VI.- VIII. helyezés 150 pont

- IX.- XV. helyezés 100 pont

- XVI. - XXXII. helyezés 20 pont

2.2.3. Amennyiben a versenyrendező a versenyzőt - a kompenzációs lehetőség miatt - alacsonyabb kor - vagy súlykategóriájú versenyzőhöz ellenfélként kijelöli, a kijelölt versenyzőnek rangsorpont nem adható.

2.3. Rangsorpont levonás

Rangsorpont levonás jár:

- a Szakszövetség versenyein sportszerűtlen viselkedés miatti leléptetésért 10 pont

- ha a versenyző nevezett a versenyre, de azon nem jelent meg 50 pont

- ha a versenyzőt sportfegyelmi vagy etikai vétség miatt elmarasztalják 100 pont

2.3.1. Ha a versenyző a versenytől való távolmaradását 2 nappal korábban jelzi a verseny rendezőjénél, akkor a távolmaradásáért nem jár pontlevonás.

2.4. A rangsorpontok elévülése

A rangsorpontokat egy versenyévad eltelte után időarányosan csökkenteni kell. A csökkentés mértéke:

12 hónap 25%

18 hónap 50%

24 hónapos 100%

2.4.1. A versenyző a rangsorpontjait (minősítését) kettő versenyévadtól való távolmaradása esetén elveszíti.

3. A rangsorpontok kiszámolása

A rangsorpontok a versenyévad során összeadódnak. A versenyévad a tárgyév január 1-től december 31-ig tart.

A rangsorpontok számításánál a mínusz pontokat is figyelembe kell venni.

3.1. A különböző versenyszámokban (Fighting, Duo , Ne Waza (gi), Ne Waza (nogi) szerzett rangsorpontok nem adódnak össze, azokat külön kell vezetni.

3.2. A rangsorpontok nyilvántartását a Szakszövetség Főtitkára végzi.

II. A versenyzők minősítési rendszere

4. A versenyzők minősítésének az alapja

A versenyzők minősítésének az alapja a versenyző által megszerzett rangsorpontok összessége. A versenyzők minősítését a Szakszövetség Szövetségi kapitánya végzi.

4.1. A versenyző minősítési szintjei

4.2. A nemzeti utánpótláskeretbe azok a versenyzők tartoznak, akik

- 12-17 évesek

- "B" minősítésű versenyzők

- legalább 490 rangsorpontjuk van

4.3. Felnőtt válogatott keretbe azok a versenyzők tartoznak, akik:

- 18. életévüket betöltötték

- "A" minősítésű versenyzők

- 560 feletti rangsorpontjuk van (kettő versenyévad)

4.4. A "Master" kategóriájú versenyzők "A" minősítésűek, az alábbi feltételek teljesülésekor:

- 35. életévét betöltötte

- legalább 200 rangsorpontonja van (egy versenyévad)

III. Rangsorpontok szerepe az sport ju-jitsu övvizsgákban

5. Sport ju-jitsu övvizsga

A sport ju-jitsu nem stílus és nem "iskola" (nem ryu). Az övvizsgarendszere kifejezetten egy olyan vizsgarendszer, mely a sport ju-jitsu követelményeihez és elvárásaihoz igazodik.

A sport ju-jitsu övvizsga anyagát külön dokumentum rögzíti.

5.1. A sport ju-jitsu övvizsgán való részvétel feltételei

Sport ju-jitsu övvizsgán az a sportoló vehet részt, aki:

- elérte a vizsgához szükséges életkort

- elsajátította az övvizsga anyagát

- megfelelő számú rangsorponttal rendelkezik

5.2. Az övvizsgához szükséges rangsorpontok

- 5. kyu - nem szükséges rangsorpont

- 4. kyu - nem szükséges rangsorpont

- 3. kyu - 70 pont

- 2. kyu - 200 pont

- 1. kyu - 300 pont

- 1. dan - 500 pont

- 2. dan - 500 pont

- 3. dan - 500 pont

5.3. Rangsorpontok felhasználása az övvizsgákhoz

Az övvizsgáknál érvényesített rangsorpontokat a Versenybizottság elkülönítve kezeli a versenyzők minősítését jelentő rangsorpontoktól. Ennek oka az, hogy az övvizsgákhoz felhasznált rangsorpontok törlődnek, a következő övvizsgához újra el kell kezdenie a versenyzőnek a rangsorpont gyűjtését.

Az övvizsga alkalmával felhasznált rangsorpontok csak az övvizsgával kapcsolatos számítást érintik. Ezzel a törléssel (övvizsga) a versenyző nem veszíti el a minősítéséhez szükséges és összegyűjtött addigi rangsorpontjait. 

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el